Produkter Tjenester Meny
Rørleggerkjeden VB

Varm opp boligen din med en hybrid solenergiløsning

Vurderer du miljøvennlige alternativ for å varme opp boligen din? Vi slår et slag for den hybride varianten bestående av solfangere, solceller og varmepumpe.

 

Hva innebærer en hybrid solenergiløsning?

En solenergiløsning som er hybrid kombinerer solceller og solfangere som både produserer strøm og varmer opp væske til varmepumpen. Varmevæske fra hybridpanelene varmer opp vann og vannbåren gulvvarme. Når sola ikke gir nok stråling (oktober-april), hjelper varmepumpen til. En stor fordel med hybrid-panel er også at solcellene blir kjølt ned samtidig som væsken i hybridpanelet varmes opp. Dette øker virkningsgraden på solcellene.

 

Mye å spare på å ta i bruk solenergi

En hybrid solenergiløsning bruker energikildene i denne rekkefølgen: Først sol, så varmepumpe og til slutt strøm. Det starter altså med den rimeligste. Erfaring fra egen bolig har vist at det er mulig å spare 20 000 kwh per år:

I 2014 installerte Knut Lima solfangere sammen med en Bosch væske/vann varmepumpe som ble koblet opp mot OSO EPTRC bereder for forvarming av tappevann og oppvarming av vannbåren varme. Før installasjon lå strømforbruket på 37 000 kwh årlig, mens det nå ligger på 17 000 kwh i året. Samtidig økte oppvarmingsarealet i boligen fra 200 til cirka 300 kvm².

 

Hvor begynner man hvis man ønsker seg en solenergiløsning til boligen sin?

Har du tidligere benyttet oljefyr til oppvarming går det helt fint å bytte til en mer miljøvennlig løsning ved å sette inn en varmepumpe i stedet. Ved en slik utskiftning blir de gamle vannrørene renset.

Uansett om du har et eksisterende varmeanlegg eller skal installere nytt i ny bolig, er det viktig å starte med å avklare energibehovet i boligen. Målet er jo å få en gevinst på løsningen, derfor er det viktig å ta alle relevante forhold i betraktning. Det beste og mest lønnsomme er når løsningen produserer akkurat nok energi til å dekke eget bruk. Det er selvfølgelig mulig å selge overskuddsenergi til et strømselskap, men du får lite betalt for det.

Energibehovet beregnes ut fra blant annet boligareal, boligens alder, hvilke planer du har med boligen i framtiden (vil du få behov for å lade ha en eller flere elektriske biler, kan det bli aktuelt med påbygg, og så videre.)

VB Lima Rør installerer solfangere
Med solfangere og solceller på taket kan du redusere kostnadene til oppvarming og vann betraktelig

Med solfangere og solceller på taket kan du redusere kostnadene til oppvarming og vann betraktelig

Hva koster en varmeløsning basert på solenergi?

Du må regne med å investere fra seksti tusen kroner og oppover til et par hundre tusen, alt ettersom hvor omfattende anlegget er. Generelt har en solenergiløsning en levetid på 20-30 år, forutsatt at vedlikehold og ettersyn har blitt jevnlig utført.

 

Solenergi gir varmepumpen økt levetid

Ved å bruke sol som energikilde reduseres også belastningen på varmepumpa, slik at den får lenger levetid. Gjerne en HYSS-løsning hvor en bruker solenergien inn på varmepumpen.

Vi samarbeider også med Dynamisk Energi, en kompetansebedrift på fornybar energi. De leverer 2Power solenergisystem. I navnet ligger at det produseres både strøm og varme. Termisk og elektrisk energi blir integrert i et solenergi-anlegg med likt design/utseende. I løsninger som dette gjelder 10 års garanti på produktet og 25 års 80% ytelsesgaranti. Det betyr at etter 25 års levetid, er ytelsen fra solcellene 80% av den nominelle verdien som et nytt solcellepanel.

Spør oss gjerne om råd!